24 Nisan 2010 Cumartesi

İnayetullah Camii, Çorum

Bu cami 1900 (H. 1318) yılında halk eliyle yapılmıştır.
Kitabesi yoktur.