20 Nisan 2010 Salı

Abbas Ağa Camii, Van


Gönderilen Resim
Abbas Ağa Camii, Van  
Eski Van'ın kuzeybatı tarafında, Horhor Camii ile Ulu Cami arasında yer almaktadır.
Kitabesi bulunmadığından kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Ancak mimari durumuna bakarak XVIII-XIX. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
Enine dikdörtgen planlı caminin duvarları sağlam olup, üst örtüsü yıkılmıştır.
Duvarlar altta taş, üstte kerpiçle yapılmıştır. 

Üst örtüsü yıkılmış, ancak düz toprak damlı olduğu sanılmaktadır.
Harime kuzey cephenin ortasına açılmış bir kapıdan girilmektedir.
Giriş ekseninde, kıble duvarının ortasına yerleştirilmiş yarım daire planlı bir niş şeklinde mihrap bulunmaktadır.

VAN'DAKİ DİĞER CAMİLER